fotoklub szczecin

www.fotoklub.szczecin.pl

Fotoklub

Członkiem Fotoklubu Szczecin może zostać osoba, która:

1) Ukończyła 18-ty rok życia
2) Przedstawiła obecnym na spotkaniu członkom Fotoklubu Szczecin wybór od dziesięciu do piętnastu prac własnego autorstwa, powiększonych na papierze o minimalnym wymiarze 15x20 cm, celem oceny połączonej z dyskusją.
3) Zyskała aprobatę bezwzględnej większości członków, wyrażoną w głosowaniu rozstrzygającym o przyjęciu nowego członka.
4) Zna i akceptuje regulamin Fotoklubu.

Regulamin
1. Fotoklub Szczecin działa na rzecz popularyzacji fotografii, realizuje swoje cele w szczególności poprzez: organizowanie dyskusji, wykładów, wystaw, plenerów i konkursów, których tematem jest fotografia i pokrewne formy artystycznego wyrazu.

2. Członkiem Fotoklubu Szczecin może być osoba, która:
1) ukończyła 18. rok życia;
2) przedstawiła obecnym na spotkaniu członkom klubu wybór od dziesięciu do piętnastu prac własnego autorstwa powiększonych na papierze o minimalnym wymiarze 15x20 cm i zyskała aprobatę bezwzględnej większości członków wyrażoną w głosowaniu rozstrzygającym o przyjęciu nowego członka;
3) akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Członek fotoklubu ma obowiązek:
1) aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach fotoklubu;
2) raz w roku przedstawić projekt indywidualnej wystawy składającej się z co najmniej 15 prac;
3) podać w dniu przyjęcia swoje: nazwisko, imię, adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, pod którym jest dostępny.

4. Osoba będąca członkiem może zostać pozbawiona członkostwa, jeśli nie uczestniczy aktywnie w spotkaniach i pracach Fotoklubu.

5. Członek klubu może zrezygnować z członkostwa, informując o swojej decyzji pozostałych członków fotoklubu.